கனடா திமிங்கிலம் மற்றும் டால்பினை கூண்டில் அடைத்து வைப்பதை தடை செய்ய உள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *