கழித்தல் (இனமாற்றமில்லாமல்) இலகு வழிமுறை

0
987
Substraction_easy_way

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here