கியூபா மருத்துவ குழு இத்தாலி மண்ணில் கால் பதித்தனர்

0
1635

இடிந்துவிழும் இத்தாலியின் நிலை கண்டு கலங்கி நிற்கும் மக்களை காக்க பிடல்ஹேஸ்ரோ”வின் கியூபா மருத்துவ குழு இத்தாலி மண்ணில் கால் பதித்தனர்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here