விலங்குகள் உலகை மனிதர்களிடமிருந்து மீட்டேடுக்கின்றனவா?

0
1468

Animals reclaiming world?

மனிதர்கள் கோரணவிட்கு அஞ்சி வீட்டுக்குள்ளே பதுங்கியிருப்பதால் விலங்குகள் மனிதர்களிடமிருந்து உலகை மீட்டேடுக்கின்றனவா என ஒரு கேள்வி எழுகிறது. மனிதர்களின் நடமாட்டம் இல்லாததால் விலங்குகள் துணிச்சலாக மனிதர்களின் பகுதிகளில் உலவி வருகின்றன.

நம்பவில்லையா? கீழே உள்ள காணொளியை பாருங்கள் புரியும்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here